Насловна О нама Ученици Запослени Родитељи Преузимање Контакт

Ликовна секција

Ликовна секција је намењена ученицима свих образовних профила , од првог до четвртог разреда , надареним за самостално ликовно изражавање.

Циљ секције је да ученицима приближи вредности и важност уметности и уметничке баштине кроз историјске чињенице , али и практичан рад , односно да развије интересовања за естетске вредности , културу , креативно мишљење , као и да прошири знања о националном и историјском културном наслеђу . Подстицање индивидуалног и креативног стваралаштва код ученика , осећај за тимски рад , примена наученог у различитим ситуацијама које захтевају креативна решења , очување и неговање уметности и културе (било као конзумент , промотер или учесник у уметничким дешавањима и пројектима ) , само су неки од приоритета рада ове секције .

Како су интересовања ученика различита , секција ће се трудити да ученицима пружи могућност за самостално ликовно изражавање , као и да се опробају у различитим медијима .

Пројекти који ће бити реализовани у оквиру школе су ликовне радионице и изложбе везане за обележавање важних датума као што су Дан школе и прослава Светог Саве , али и других тематских садржаја обухваћених редовним наставним планом и програмом .

Секција ће редовно пратити и бити активна на ликовним комкурсима и такмичењима везаним за област ликовног стваралаштва .

Такође , секција је отворена и за ученике који су љубитељи тако да ће у том смислу бити организоване посете изложбама , музејима и другим културно-историјским амбијентима од значаја .

Ликовну секцију води професорка историје уметности , ликовне културе и уметности и дизајна , Сања Стефановић .