Насловна О нама Ученици Запослени Родитељи Преузимање Контакт

Еколошка секција

Циљ постојања секције је развијање еколошке културе ученика кроз васпитавање за одговорно понашање и активно учешће у очувању природне равнотеже како своје непосредне околине тако и читаве планете.

Задаци:

 • Проширивање стечених знања из области екологије.
 • Примена стечених знања у свакодневном окружењу (шуми, ливади, парку, и свим осталим стаништима)
 • Подстицање одговорног понашања према биљкама и животињама из окружења.
 • Схватање значаја рационалне потрошње необновљивих извора енергије.
 • Схватање значаја употребе обновљивих извора енергије за очување еколошке равнотеже.
 • Увиђање загађености ваздуха, воде и земљишта и проучавање могућности за смањење и спречавање загађења.
 • Обележавање еколошких датума.
 • Уређивање школског простора.

ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
за 2022/23.

Време реализације Активности Реализација
Септембар
 • Формирање секције
 • Планирање рада секције
 • Упознавање ученика са начином рада
 • Европски спортски дан уз акцију прикупљања чепова
Волонтери екосекције
Октобар
 • Објављивање едукативних прилога - ажурирање странице Екосекција ССВГ
 • Учешће у пројекту „Touche pas ma planete“ (Не дирај моју планету) - израда паноа о заштити биодиверзитета
Волонтери екосекције

Ученице 3.разреда гимназије са професорком француског језика
Новембар
 • 23.новембар - Међународни хуманитарни дан - акција прикупљања чепова
Сарадња са Ђачким парламентом
Децембар
 • Објављивање едукативних прилога - ажурирање странице Екосекција ССВГ
Волонтери екосекције
Фебруар
 • Акција “Превенција буке у школи”
Волонтери екосекције
Март
 • “Добро дрво” - израда едукативног паноа
 • Отварање инстаграм странице екосекције и промоција едукативних садржаја
Волонтери екосекције
Април
 • Ажурирање инстаграм странице екосекције
 • Припрема прилога за Е-Чичак
 • Пројектни задаци (по избору одељењских заједница)
Волонтери екосекције
Матуранти гимназије
Мај
 • Еколошки филм (позив ученицима школе да пронађу и погледају филм “Последња оаза”, Петра Лаловића
Волонтери екосекције
Јун
 • Уређење школских простора
 • Писање прилога за извештај Већа природних наука
Заједница одељења