Насловна О нама Ученици Запослени Родитељи Преузимање Контакт

Драмска и рецитаторска секција

План драмске и рецитаторске секције за школску 2022/23.

План са развијеном динамиком начинити у току школске године након спровођена анкете међу ученицима, тематског осмишљавања концепта приредби, и у реалном, актуелном времену.

Носиоци:
Ненад Михајловић, Бојан Јелић, Милена Дрндаревић

  1. Припрема Светосавске академије (до 26.јануара )
  2. Припрема Дана школе
  3. Такмичење рецитатора

Глобални план активности 1.и 2.

  • На састанку Тима за културну и јавну делатност осмислити концепт, динамику реализације, носиоце активности
  • Начинити списак заинтересованих учесника
  • Списак и термине одржавања истаћи на огласној табли у зборници како би одељењске старешине и предметни наставници били упућени у одсуство ученика – водити рачуна о усвојеном распореду писаних провера; тежити да се код ученика освестити да је поред неговања вештина и талената, афирмације (личне и колективне), буђења радозналости и нових интересовања, емпатије и личног креативног развоја, један од циљева ових активности и значај успотављања сопствене одговорности и развијање вештина усклађивања обавеза

План за активност 3 (након сачињеног списка заинтересованих, помагати ученицима у избору песме, упознавање са пропозицијама такмичења, и договор у вези са терминима вежбања)
Сарадња са члановима Актива наставника српског језика и књижевности (Сања Ђокић и Војкан Јовановић)


Подела активности
Бојан Јелић (писање и адаптација текстова)
Ненад Михајловић (режија)
Милена Дрндаревић (рад са ученицима – испитивање склоности ученика, активирање и мотивисање; анализа текстова; асистент режије)


Успостављање сарадње са носиоцима музичке и хорске секције (Надежда Цветковић – хор и Марко Петровић – оркестар)