Насловна О нама Ученици Запослени Родитељи Преузимање Контакт

Библиотечка секција

Циљеви рада ове секције су:

 • развијање љубави према књизи, популарисање књиге и читања
 • да подстиче ученике на читање књига и поред обавезне литературе
 • развијање културе читања свих врста текстова
 • развијању осећаја за чување књига уопште
 • стицање основних знања о раду библиотеке
 • задовољење образовних, културних и читалачких потреба
 • обогаћивање знања ученика
 • подстицање креативности и уређивање простора библиотеке.
 • стварање активне школске библиотеке као инфо-центра,
 • подстицање надарених и талентованих ученика на читање и учешће у разним културно-забавним активностима школе
 • подршка деци која самостално пишу
 • упознавање ученика са фондом библиотеке и класификацијом књига.

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
за 2022/23.

Укупан број часова: 34

Време реализације Активности
Септембар
 • Формирање секције
 • Планирање рада секције
 • Упознавање ученика са начином рада
 • Обележавање дана писмености
 • Утврђивање правила понашања у библиотеци
Октобар
 • Обележавање Месеца књиге
 • Обележавање Дечије недеље
 • Одлазак на Сајам књига
 • Обележавања Светског дана менталног здравља
  -конкурс са темом "Ментално здравље и благостање: Нека постане глобални приоритет за све"
Новембар
 • Уређење библиотеке
 • Сређивање полица са књигама и естетско уређење библиотеке
 • Промоција књиге
 • Стиховизија
Децембар
 • Обилазак градске библиотеке и упознавање са њеним радом
 • Нова година у школи- Декорација школе
 • Припрема за Светог Саву
 • Акција сређивања књижног фонда
Јануар
 • Обележавања Светског дана менталног здравља - награде
 • Обележавање школске славе
 • Сређивање полица са књигама
Фебруар
 • Светски дан читања наглас
 • Обележавање Националног дана књиге (28. фебруар)
Март
 • Конкурс за најбољи литерарни рад на задату тему.
 • Промоција радова
Април
 • Обележавање Светског дана књиге
 • Спровођење акције „Поклони књигу библиотеци“
 • Посета библиотеци ОШ „Иво Лола Рибар“
 • Ускрс у школи- декорација, вашар
Мај
 • Најчитаније књиге-израда и постављање паноа
 • Проглашавање најбољег члана секције
 • Обележавање Дана школе
 • Акција враћања коришћених књига
Јун
 • Акција сређивања књижног фонда
 • Сређивање полица са књигама
 • Писање извештаја