Насловна
О нама
Ученици
Запослени
Галерија
Преузимање
Контакт

Сајт за наставнике

Часописи за наставнике
ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

С Т А Т У Т

ИНФОРМАТОР О РАДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2014-2018.

ШКОЛСКИ ПРOГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2017/2018. годину


ПРАВИЛНИЦИ

П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

П Р А В И Л Н И К О ЕВИДЕНЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

П Р А В И Л Н И К О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА

ПРАВИЛНИК О РАДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

П Р А В И Л Н И К О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА


ПРАВИЛНИЦИ - Н О В И

С Т А Т У Т

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ


НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

Наставни планови за конобаре

Наставни планови за куваре

Правилник о наставном плану и програму за гимназију 2012.

Преузмите упутство за примену иновираних наставних програма за гимназију


ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2017.


Остала обавештења и упутства

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Обрасци за ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНИ ПЛАН - ИОП

Образац за ПОРТФОЛИО

ПРИРУЧНИК ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ - КУВАР

ПРИРУЧНИК ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ - КОНОБАР

ПРИРУЧНИК ЗА УВОЂЕЊЕ КАРИЈЕРНОГ ИНФОРМИСАЊА И САВЕТОВАЊА У УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за професоре

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за родитеље

Календар такмичења и смотри ученика средњих школа